VI KAN MÄTTEKNIK
Tel: 031-13 49 80
031-13 49 80
Om KimoKontakta ossSupportKundvagn

Radonmätare Corentium Plus

• Batteridriven radonmätare med möjlighet att överföra mätvärden till en PC eller skriva ut grafer
• Lagrar temperatur, luftfuktighet och atmosfärstryck
• Hög precision
• Ger snabb och exakt mätning av radonhalt
• Kort- och långtidsmätningar
• Du kan flytta instrumentet från rum till rum och få en indikation på radonhalten
Corentium Plus är en batteridriven radonmätare med digital display för snabb och enkel mätning av radonhalten. Instrumentet visar både kort- och ... långtidsmedelvärden. Korttidsmedelvärdet visas för det senaste dygnet eller för den senaste veckan. All data som lagras i mätaren presenteras på displayen som medelvärden. Du kan enkelt exportera mätvärden till en PC för att skriva ut grafer. Med programvaran kan du analysera och dokumentera dagliga, veckovisa och månadsvisa variationer. Radonhalten analyseras på ett enkelt sätt och du bestämmer själv vilka perioder som ska mätas.

Corentium Plus används främst i offentliga byggnader och arbetsplatser samt inom företagshälsovården och för konsulter.
Radonmätare är snabb, kräver inga inställningar. Instrumentet kan lagra upp till 12 månades data.

Corentium Plus är utvecklad i Norge med stöd från Innovation Norge och norska Vetenskapsrådet.

3 x AAA-batterier, programvara och USB-kabel medföljer.

Art nr: 73007
Pris: 13 700 kr

Tekniska data
Mätområde temperatur: 4°C till +40°C  
Mätområde luftfuktighet: <85% relativ luftfuktighet 
Mätområde radon: 0 Bq / m³ (nedre detektionsgräns), 9999 Bq / m³ (display gräns), 35000 Bq / m³ (övre detektionsgräns)  
Känslighet: Korttidsmätning (1 dag): ~ 1,3 registreringar/timme vid 100Bq/m³, Långtidsmätning (1 vecka): ~ 0,3 registreringar/timme vid 100Bq/m³ 
Lagringsintervall: 7 dagar med 1 timmes lagringsintervall, 80 dagar med 2 timmes lagringsintervall, 80 veckor med 24 timmes lagringsintervall  
Mätosäkerhet: Korttidsmätning (1 vecka): <20% efter en vecka vid 100Bq / m³, Långtidsmätning: <10% efter en månad vid 100Bq / m³  
Effekt: < 250mW  
Batterier: 3 x AAA-batterier alkaliska (Driftstid på ca 2 år) 
 
 
Lägg till i kundvagnen

Radonmätare Corentium Plus

Art nr:73007
Pris:13 700 kr
Lägg i kundvagnen