VI KAN MÄTTEKNIK
Tel: 031-13 49 80
031-13 49 80
Om KimoKontakta ossSupportKundvagn

mSense

CO / CO2-givare för övervakning och styrning av ventilation i garage m.m.

• Infraröd teknik (NDIR) för CO2-halt
• Modern MMOS för CO-halt
• Flexibla styrutgångar för DUC
• Direktstyrning av spjäll och fläktar
• Intern datainsamlare för trendloggning
• Underhållsfri i över 5 år
M-SENSE III är en regulator med inbyggda gasgivare för koldioxid och kolmonoxid. Med hjälp av dessa parametrar kan den programmerbara enheten reglera t.ex. ... luftomsättning samt generera larm för personsäkerhet. För att säkerställa hög noggrannhet på CO mätningen tar M-SENSE III även hänsyn till aktuell temperatur.

M-SENSE III är avsedd att användas i utrymmen där förbränning utgör en potentiell risk för farlig luft, t.ex. i fordonsgarage, lastkajer, tunnlar och gruvor. Den erbjuder möjligheten att kombinera mätningar av CO och CO2, vilket inte bara garanterar allmän säkerhet utan också spar energi
vid rätt behovsstyrning av ventilationen.

Det är väl känt att alla motorer genererar CO, speciellt vid kallstart, och att vi behöver skydda oss mot denna giftiga gas. En varm, modern motor med katalysatorrening genererar dock i genomsnitt 140 gånger mer CO2 än CO. I en sådan situation utgör CO2 den potentiella faran vilket medför att båda gaserna måste mätas för att kunna garantera personlig säkerhet.

M-SENSE III är användbar både till att styra/larma lokalt och till att vara en del i ett övergripande system.

Ladda ner datablad

Art nr: 78012
Pris: 9 040 kr

Tekniska data
Strömförsörjning: 24 VAC/VDC±20%, 50-60 Hz (halvvågslikriktad ingång) 
Effektförbrukning: < 3 W genomsnitt 
Driftstemperatur: 0 till +50°C 
Mätprincip CO2: Infraröd (NDIR), automatisk baslinjekorrigering (ABC) 2 
Noggrannhet: 3 ±1% av mätomr. ±5% av mätvärdet 
Mätområde: 0 - 3 000 ppm (mätområden upp till 20 %vol. på begäran) 
Mätprincip CO: Elektrokemisk gassensor med temperaturkompensering 
Noggrannhet: 3 ± 10 ppm 
Mätområde 0-100 ppm (standard) 
Analoga utgångar 4 
Skydd: PTC-säkring (autoreset) på signaljorden M, kortslutningssäker 
Linjära utgångar 
UTG.1 & UTG.2: 0/2-10 VDC RUTG. < 100 OHM Rload > 5k OHM 0/4-20 mA Rload < 500 OHM 
UTG.4: 0-10 VDC RUTG. < 100 OHM, Rload > 5k OHM bygelbar från öppen-kollektor-drift) 
Till/Från utgångar 
Relä (UTG.3): Isolerad N.C., 1mA/5V-1A till 50 VAC/24 VDC. 
Öppen-kollektor UTG.4: I TILL/FRÅN läge: max 0.5 A/55 VDC (halvvågslikriktning för 
AC), sluter mot jord 
Mått väggmontage: 150x110x46 mm 
Mått kanalmontage: 287x150x110 mm
Lägg till i kundvagnen

mSense

CO / CO2-givare för övervakning och styrning av ventilation i garage m.m.
Art nr:78012
Pris:9 040 kr
Lägg i kundvagnen