VI KAN MÄTTEKNIK
Tel: 031-13 49 80
031-13 49 80
Om KimoKontakta ossSupportKundvagn

aSense

CO2-transmitter med temperatursensor, 0…2.000 ppm 0…+50°C

• Infraröd teknik (NDIR)
• Automatisk självdiagnostik
• Underhållsintervall > 5 år
• Nätverkskommunikation via RS485 (tillval)
aSense är en mikroprocessorbaserad temperatur- och CO2-transmitter för installation i klimatzonen. aSense känner av omgivande luft, omvandlar resultatet ... till analoga och digitala signaler, och skickar dessa vidare till övergripande system.

aSense CO2-givare kan levereras med eller utan display och relä samt för rums- eller kanalmontering. Självkalibreringen (ABC-funktion) är nyckeln till underhållsfri drift. Förutsättningen är normal inomhusmiljö, eller applikationer där någon typ av ventilation förekommer (åtminstone vid något tillfälle under en veckoperiod.)

aSense CO2-givare är anpassad till att styra ventilation genom att överföra den uppmätta koldioxidhalten och temperaturen till systemets DUC (dataundercentral). Enligt Boverkets byggregler BBR 94 bör uteluftsfl ödet, i lokaler där personer vistas mer än tillfälligt, uppgå till minst 7 liter / sekund och person. Antar man att de som vistas i lokalen är vuxna personer med stillasittande arbete och att utomhuskoncentrationen är 350 ppm, motsvarar detta flöde en koldioxidhalt på ca 1040 ppm. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1989:51) och Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:5) kan därför koldioxidhalten användas som indikator på att luftfl ödet, och därigenom luftkvaliteten, är tillfredsställande. En koldioxidhalt under 1 000 ppm bör således eftersträvas enligt båda myndigheterna.

Ladda ner datablad

Art nr: 78006
Pris: Från 3 530 kr

Tekniska data
Strömförsörjning: 24 VAC/DC±20%, 50-60 Hz halvvågslikriktad ingång) 
Strömförbrukning: < 3 W (120 mA) medelvärde 
Linjära utgångar: UTG.1 & UTG.2, 0/2-10 VDC 0/4-20 mA, Rload < 500 OHM konfigureras med två byglar för spänning/ström, en bygel för 0-100% / 20-100% 
Driftstemperatur: 0 till + 50°C 
Förvaringstemperatur: -20 till + 70°C 
Driftsfuktighet: 0 till 95% fukt (icke-kondenserande) 
Starttid: ≤ 1 min. (@ full spec ≤ 15 minuter) 
Förväntad sensorlivslängd: > 15 år 
Mätprincip: Ickedispersiv infraröd (NDIR) med Automatic Baseline Correction (ABC) 
Gasinsamling: Diffusion 
Svarstid (T1/e): 2 min. Diffusionstid 
Noggrannhet: Normalt ± 1% av mätområde ± 5% av uppmätt värde 
Årlig nollpunktsdrift: < ± 0,3% av mätområde 
Mätprincip för temperatur: Termistor 
Mätområde: -20 till +60°C 
Noggrannhet: ± 0,5°C 
Mått kanalmontage (HxBxD): 287x150x110 mm 
Mått rumsmontage (HxBxD): 120x82x30 mm
Lägg till i kundvagnen

aSense

CO2-transmitter med temperatursensor, 0…2.000 ppm 0…+50°C
Art nr:78006
Pris:3 530 kr
Lägg i kundvagnen