VI KAN MÄTTEKNIK
Tel: 031-13 49 80
031-13 49 80
Om KimoKontakta ossSupportKundvagn

Täthetsprovning med Blower Door

För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att konstruktionen blir så lufttät som möjligt. Annars förloras isolationsförmågan, komforten minskar och energiförbrukningen ökar markant. Genom att utföra en täthetsprovning kan byggnadens kvalitet med avseende på lufttäthet bestämmas. BlowerDoor från Retrotec är ett av de bästa och mest användarvänliga systemen för täthetsprovning av byggnader. En automatiserad testprocedur i den medföljande programvaran gör Retrotec Blower Door till det kompletta systemet för besiktning. Blower Door utsätter byggnaden för både över- och undertryck och mäter luftflödet vid flera olika tryck för att simulera alla de olika prövningar byggnaden utsätts för i varierande temperatur- och vindförhållanden.


Retrotec har tillverkat Blowerdoors i över 30 år och är världens ledande tillverkare av fläktar och system för täthetsprovning. Det innebär en testad och väl fungerande professionell lösning inklusive programvara, support och gediget kunnande.


Tryckprovning med Blower-Door kan med fördel kompletteras med termografering med en värmekamera som visar snabbt och tydligt var det finns täthetsproblem och brister i byggnadens isolering.


Med den medföljande mjukvaran FanTestic utför man enkelt ett komplett autotest med efterföljande rapportering på Svenska. Ett test kan innefatta över 100 mätpunkter över ett stort tryckområde med både inledande och efterföljande nollpunktskalibreringar. Detta för att man skall få ett tillförlitligt resultat i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015. Grafen visar byggnadens täthet vid olika tryck.

Efter tryckprovning beräknas tätheten och redovisas i l/s/m2 vid 50 Pa.

Retrotec Blower Door 301

Retrotec Blower Door 301

Täthetsprovning för passivhus och småbyggnader

Blower Door 301 mäter tätheten på passivhus och lägenheter genom en omfattande mätserie. BlowerDoor 301 bygger på en innovativt konstruerad ...
77018
Pris:38 100 kr
Retrotec Blower Door 302

Retrotec Blower Door 302 WiFi

Täthetsprovning för passivhus och småbyggnader

Blower Door 302 mäter tätheten på passivhus och lägenheter genom en omfattande mätserie. BlowerDoor 302 bygger på en innovativt konstruerad ...
77017
Pris:41 800 kr
BlowerDoor 5101 dörrfläkt

Retrotec Blower Door 5101

Blower door med robust fläkt

Blower Door 5101 mäter tätheten på en byggnad och beräknar luftläckage. BlowerDoor 5101 bygger på en innovativt konstruerad aluminiumram med nylonduk ...
77051
Pris:42 900 kr
BlowerDoor 5102 dörrfläkt

Retrotec Blower Door 5102 WiFi

Blower door med robust fläkt och wifi-kommunikation

Blower Door 5102 mäter tätheten på en byggnad och beräknar luftläckage. BlowerDoor 5102 bygger på en innovativt konstruerad aluminiumram med nylonduk ...
77052
Pris:46 100 kr
Retrotec DucTester 351

Retrotec DucTester 351

Provtryckning för kanaler

DucTester 351 är ett komplett system för provtryckning och täthetsprovning av ventilationskanaler, anpassat för europeisk standard. Lätt vikt, portabelt ...
77016
Pris:39 600 kr